Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Sykehjemsetaten

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Virksomheten skal være et møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker. I samspill med nærmiljøet legger vi tilrette for fellesskap og livsutfoldelse i et åpent hus. Vi driver blant annet et utradisjonelt og spennende kultur-, nærmiljø- og frivilligarbeid. Vi kan gi et kvalitativt godt tilbud og et raust fellesskap. Våre brukere, ansatte, frivillige og naboer skal oppleve trygghet, verdighet, utvikling og samhold.


Sykehjemmet eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO).

Adresse og telefon
Ammerudveien 45, 0958 Oslo
Telefon  23 33 53 00
Telefaks 23 33 53 60
E-post firmapost.ammerudhjemmet@bymisjon.no

Beliggenhet
Ammerudhjemmet bo- og kultursenter ligger i Bydel Grorud ved porten til Lillomarka.

Hvordan finner du oss?
Buss: Bruk buss nr. 31 eller 301 til holdeplassen Ammerud. Det er sju minutter å gå til sykehjemmet. Du kan også bruke buss nr. 62 fra holdeplassen Ammerud T-bane til stoppstedet Ammerud skole. Det er kort vei ned til sykehjemmet. 
T-bane: Ta linje 5 Vestli til Ammerud T-banestasjon. Det er sju minutter å gå til sykehjemmet.
Bil: Det er mulig å parkere ved sykehjemmet.  

Bygning
Ammerudhjemmet bo- og kultursenter ble bygd i 1970. Sykehjemmet har 102 døgnplasser. Vi har etablert 10 boenheter – to enheter i hver av de fem etasjene. Hver enhet fungerer som bolig for 9 - 15 beboere. Enhetene har god oversikt over beboernes behov og situasjon. Det gjør beboerne trygge. Tre boenheter med 27 beboere er tilrettelagt for aldersdemente. Sykehjemmet har 78 enkeltrom og 12 dobbeltrom.
Vi tilbyr også 25 differensierte dagplasser, delt inn i følgende fire undergrupper:

- Dagplasser for demente
- Dagplasser for rehabilitering
- "Tradisjonelle dagplasser" for sosialt samvær
- Dagplasser på sykehjemsavdelingene 

Sosiale tiltak, aktiviteter og kulturtilbud
Vi ønsker gjennom vårt kultur- og frivilligarbeid å bidra aktivt til å stimulere ressurser hos den enkelte bruker. Vi vil gjøre de gode opplevelsene tilgjengelige og gjennom dette øke livskvaliteten til den enkelte bruker. Hjemmet har etablert et brukerråd som består av frivillige, pårørende og representanter for beboerne. Grunntanken på Ammerudhjemmet at alle ansatte skal se på seg selv som kulturarbeidere. I tilegg skal ansatte være bevisste på å skape trivsel og glede i de daglige gjøremål.

Gjeldende kulturprogram

Hva gjør vi?

Kontaktinformasjon
Leder Øyvind Jørgensen, tlf. 23 33 53 23 og e-post oyvind.jorgensen@bymisjon.no
Informasjonskontakt May Britt Jacobsen, tlf. 23 33 53 19 og e-post may.brit.jacobsen@bymisjon.no

Kontakt oss

Kompetanse
Offentlig godkjent sykepleier har det sykepleiefaglige ansvaret for beboerne både på dag, kveld og natt. Hver døgnavdeling ledes av en boleder. Vedkommende fordeler arbeidsoppgaver og bidrar til at medarbeiderne yter kvalitative gode tjenester til beboerne. Hjemmet har et aktivt fagmiljø. Vi jobber tverrfaglig. Sykehjemmet er opptatt av å få til best mulig kvalitet ut fra tilgjengelige ressurser. Fagstillingene har ansvaret for fag-, kvalitets- og kompetanseutvikling og for veiledning av annet personale. Vi har sykehjemslege og utviklingssykepleier/ fagkoordinator i hele stillinger. I tillegg har vi bymisjonsprest i halv stilling. Terapeutavdelingen består av fysio- og ergoterapeuter. Disse yter tjenester til både dag- og døgnavdelingene. De kan tilby individuell trening/oppfølging, gruppetrening, personalveiledning, forebyggende arbeid og administrering av hjelpemidler.

Hvem er vi?

Utviklingsarbeid
Ammerudhjemmet har et nært samarbeid med blant annet Unikum AS. Det er en arbeidsmarkedsbedrift som jobber på oppdrag for NAV med å avklare, attføre og tilrettelegge arbeid. Sykehjemmet har også et nært samarbeid med høgskoler og hjelpepleierutdanningen.

Prosjektet Livslinjer - tekster på tvers av generasjoner
Prosjektet Hvert skritt teller
Prosjektet Eldre gjenskaper livsstil
Prosjektet Bevegelse fra hjertet
Prosjektet Å få henge som en dråpe
Informasjon om Bymisjonens publikasjoner

Servicefunksjoner

  • Resepsjonen er åpen fra kl.09.00–15.00 på hverdager.
  • Vårt hovedkjøkken betjener hele sykehjemmet og noen eksterne kunder.
  • Café 19 er en del av Kultursenteret og er et åpent spise- og treffsted for alle.
  • Kultursenteret har lokaler til utleie.
  • Frisørsalongen er åpen fire dager i uker. Frisøren tilbyr tjenester til husets beboere, ansatte og eksterne kunder.
  • Egen fotpleiesalong er åpen to dager i uken. Fotpleien yter tjenester til beboere og ansatte, og eksterne kunder.
  • Hjemmet har et oppvarmet treningsbasseng som leies ut kun etter skriftlig avtale.

Annen informasjon

Lenke til Ammerudhjemmets hjemmeside

Lenke til Bymisjonens hjemmeside